Kommandanten

 

1888     

 

Kommandant: OL Heissenberger           

Kommandant Stv.: unbekannt

 

1889

 

Kommandant: Josef Scherf       

Kommandant Stv.: unbekannt

 

1897     

 

Kommandant: Josef Scherf       

Kommandant Stv.: Josef Luef sen.

 

?            

Kommandant: Josef Luef sen. 

Kommandant Stv.: Georg Petz

 

1932     

 

Kommandant: Ferdinand Tauchner

Kommandant Stv.: Karl Tauchner/Josef Kronaus *)

 

1939     

 

Kommandant: Alois Heissenberger       

Kommandant Stv.: Franz Schabauer

 

04.09.1948         

 

Kommandant: Franz Schabauer

Kommandant Stv.: Johann Tauchner

 

06.09.1953         

 

Kommandant: Franz Schabauer

Kommandant Stv.: Hubert Heissenberger

 

07.02.1960         

 

Kommandant: Franz Schabauer              

Kommandant Stv.: Willibald Kollenhofer (2)

 

03.01.1965

 

Kommandant: Karl Brandstetter (24)

Kommandant Stv.: Johann Grabner

 

20.02.1970         

 

Kommandant: Karl Brandstetter (24)

Kommandant Stv.: Alois Simon (39)

 

03.01.1988

Kommandant: Karl Brandstetter (24)

Kommandant Stv.: Leopold Luef (77)

 

06.01.1993

 

Kommandant: Leopold Luef (77)

Kommandant Stv.: Johann Kronaus (41)

 

06.01.1999

 

Kommandant: Johann Kronaus (41)      

Kommandant Stv.: Sigfried Faustmann (152)

 

06.01.2006

 

Kommandant: Johann Kronaus (41)

Kommandant Stv.: Sigfried Faustmann (152)

 

06.01.2011

 

Kommandant: Johann Kronaus (41)

Kommandant Stv.: Sigfried Faustmann (152)

 

06.01.2016

 

Kommandant: Siegfried Faustmann (152)

Kommandant Stv.: Gerhard Kronaus (155)

 

06.01.2021

 

Kommandant: Gerhard Kronaus (155)

Kommandant Stv.: Martin Bernsteiner (216)